Balans en staat van baten en lasten

Balans en staat van baten en lasten

PREEK VAN DE WEEK

Richting gevend, filosofisch, Bijbels

Bij het jaarverslag 2021

Door COVID is meer dan in vorige jaren gebruik gemaakt contact op te nemen. Vele vragen gingen over thuissituaties, spanningen door (te) veel samenzijn, relatie perikelen, verslavingsproblematiek, depressiviteit bij (klein) kinderen door COVID – isolatie, de pijn dat men familie, die men langdurig niet kon bezoeken, ervoer, toegenomen relatiespanningen. De Preek van de Week is een nieuwe versie van het oude Omroep – Pastoraat, waarbij door COVID in 2021 meer de tijdsinzet is komen te liggen op pastoraat.

Doelstelling van de Preek van de Week is

 1. Het evangelie verspreiden via de digitale media;
 2. Mensen uitnodigen te groeien in geloof;
 3. Persoonlijk internet – pastoraat te bieden.

In 2021 zijn de volgende activiteiten ontplooid:

 • De vernieuwde website is gelanceerd. Verfrist en meer aangepast aan de moderne tijd. Er is ruimte gecreëerd voor vragen en een plek van gebed;
 • 54 x een preek vervaardigd en verspreid; 54 x een videofilm gemaakt en verspreid;
 • Wekelijks pastoraat gegeven via mail, telefoon en bemiddeling (persoonlijke problematiek, levensoriëntatie);
 • Wekelijks vragen beantwoord op gebied van geloofsopvoeding en persoonlijk geloof;
 • De Preek van de Week had op 31 december 2021 768 abonnees; een toename van 7 % t.o.v. ultimo 2020. De Preek van de Week werd in 2021 door gemiddeld 1.500 tot 2.000 mensen wekelijks geopend en gelezen / bekeken; hiervan waren 33 % ‘unieke website bezoekers’. 70 % van de bezoekers woont in Nederland; de overige 30 % in Frankijk, België, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Uit vele reacties bleek in 2021 dat voor velen de Preek van de Week een vast oriëntatiepunt van het leven is geworden. Een aantal abonnees gebruikt de film van de Preek van de Week als ‘live’ verkondiging voor wekelijkse (huis) samenkomsten. Zo is er een aantal gemeentes in Zuid Afrika en Brazilië waar ds. Rinzema in hun samenkomsten verschijnt als video – voorganger. Een aantal mensen, dat lector of lekenvoorganger is, gebruikt de preektekst als basis voor eigen verkondiging in kring of parochie.

In 2021 is veel aandacht gegeven aan fondswerving om bovengenoemde activiteiten mogelijk te maken. Alle abonnees zijn aangeschreven voor een donatie. Velen gaven een bijdrage als teken van verbondenheid. Er is een klein aantal gulle gevers, die het substantiële deel vormen van de totale inkomsten. Grote dankbaarheid wordt beleefd aan alle positieve reacties van sponsorgevers.

Opmerkingen bij Balans en Staat van Baten en Lasten

Onkostenvergoedingen zijn de bedragen betaald voor het vervaardigen van in de inhoud van de PVDW;

Kosten bijeenkomsten zijn de kosten voor de ontmoetingen;

Video – kosten zijn de kosten, die gemaakt worden om professioneel wekelijks de PVDW op te nemen en te editen;

Website – kosten zijn die kosten gemaakt voor het professioneel verzorgen van de website.

Plannen voor 2021

De Preek van de Week wil aanvullend zijn voor de bestaande kerkgemeenschappen, is oecumenisch en staat theologisch op het gebied tussen samenleving en kerk.

De voorgenomen activiteiten voor 2021 zijn:

 1. Het voortzetten, consolideren en verankeren van de bovengenoemde activiteiten;
 2. Het uitbreiden van het aantal abonnees;
 3. Vergroten van de band met abonnees en lezers;
 4. Het mogelijk maken van gedeeld gebed via de digitale media;
 5. Het mogelijk maken van ontmoetend gesprek via de digital media.
Balans 31-12-202131-12-202031-12-202131-12-2020
AktivaPassiva
Bank 47.55649.134Stichtingsvermogen30.10235.061
Kortlopende schulden17.45414.073
Totaal47.55649.13447.55649.134
Staat van baten en lasten
Lasten20212020Baten20212020
Onkostenvergoedingen (inspiratiereizen, etc.)20.70220.675Ontvangen giften27.81529.238
Kosten bijeenkomsten PvdW00Correctie voorgaande jaar-5.000
Verwervingskosten sponsoren451233Obr. bijeeenkomsten PvdW00
Video kosten  4.6504.925
Website, internet kosten1.813846
bankkosten158156
Totale kosten en baten27.77426.83522.81529.238
Toegevoegd/onttrokken aan St. vermogen2.4034.959
Totaal29.23838.09229.23838.093