Balans  31-12-2018 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2017
Aktiva Passiva
Bank  48.508 21.177 Stichtingsvermogen 33.325 20.286
langlopende schulden 6.881 0
Kortlopende schulden 8.302 891
Totaal 48.508 21.177 48.508 21.177
Staat van baten en lasten 1 januari t/m 31 december
Lasten 2018 2017 Baten 2018 2017
Onkostenvergoedingen 24.380 0 Ontvangen giften 51.740 22.093
Kosten bijeenkomsten 2017 1.623 3.321
Kantoorartikelen 0 331 Opbrengsten bijeenkomsten 2017 2.678 4.679
Video kosten   4.429 2.700
Website, internet kosten 3.940 0
bankkosten 126 134
Totale kosten en baten 34.498 6.486 54.418 26.772
Besluit onkostenvergoeding oude jaren 6.881 0
Toegevoegd aan het Stichtingsvermogen 13.039 20.286
Totaal 54.418 26.772 54.418 26.772

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.