Balans  31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
Aktiva Passiva
Bank  56.030 48.508 Stichtingsvermogen 32.658 33.325
langlopende schulden 0 6.881
Kortlopende schulden 23.372 8.302
Totaal 56.030 48.508 56.030 48.508
Staat van baten en lasten
Lasten 2019 2018 Baten 2019 2018
Onkostenvergoedingen (inspiratiereizen, etc.) 28.244 24.380 Ontvangen giften 36.386 51.740
Kosten bijeenkomsten PvdW 2.671 1.623
Verwervingskosten sponsoren 698 0 Obr. bijeeenkomsten PvdW 1.707 2.678
Video kosten   4.501 4.429
Website, internet kosten 2.520 3.940
bankkosten 126 126
Totale kosten en baten 38.760 34.498 38.093 54.418
Besluit onkostenvergoeding oude jaren 0 6.881
Toegevoegd/onttrokken aan St. vermogen -667 13.039
Totaal 38.093 54.418 38.093 54.418

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.