UITLEG
In het jaar 1520 schreef de grote kerkhervormer Maarten Luther een heel belangrijk boekje. Het had als titel ‘Over de vrijheid van een Christenmens’. Luther was jong en het behoort tot zijn vroegere werken.

Zoals dat gaat met jonge schrijvers: hun uitingen zijn vaak radicaal. In zijn boekje betoogt Maarten Luther: een gelovig mens is een vrij mens.

In Christus is een gelovige een volstrekt vrij mens, want het is Christus (en niemand anders) die ons rechtvaardigt. De mens hoeft zichzelf niet rechtvaardig te maken voor God (we hoeven God ‘niet tevreden te stellen’); het is God zèlf die in Christus ons rechtvaardigt.

Discussiëren over deze preek?
Klik hier om te discussiëren over deze preek

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.