UITLEG
Ik denk dat we allemaal de tekst van het Onze Vader kennen. In het Onze Vader komt deze zin voor: ‘verlos ons van het kwade, want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid, amen’. Het gaat mij om die zin ‘verlos ons van het kwade’. De protestantse vertaling schrijft ‘verlos ons van den Boze. De NBV: ‘red ons uit de greep van het kwaad’. De Naardense vertaling: ‘ontruk ons aan het boze’ (lat. a malo, gr. ponèrou).

Discussiëren over deze preek?
Klik hier om te discussiëren over deze preek

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.