Onze Vader,
die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want uw is het koninkrijk,
en de kracht,
en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

God,
Zo veel verschillende stemmen klinken er in ons leven
Allemaal stemmen
Die ons allemaal een verschillende kant op willen duwen.

Plaats opmerking

Abonneer je gratis op de Preek van de Week

        Als je je abonneert op de Preek van de Week ontvang je deze elke zondagmorgen in je mail.